Я досліджую світ. Підручник для 4 класу. Частина 1

Від співавтора Типової освітньої програми.

Особливості підручника:

  • Доступність і емоційна привабливість текстів, виражених в ситуаціях морального вибору, малюнкових завданнях.
  • Відповідність обсягу і кількості практичних завдань та вправ пізнавальним можливостям учнів; їх посильність і необхідна частотність для досягнення результатів навчання.
  • Забезпечення діалогічності, співтворчості здобувачів освіти, їх взаємодії шляхом проєктної і дослідницької діяльності в групах.
  • Інтегровані міжпредметні завдання, які передбачають діяльнісно-пошукові види виконання.