Сходинки до інформатики. Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Зміст підручника (автори Корнієнко М.М., Крамаровська С.М., Зарецька І.Т.) спрямований на формування в учнів початкових уявлень про базові понятття інформатики, початкових практичних навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій, розвиток алгоритмічного і логічного мислення, творчих здібностей. Підручник є складовою навчально-методичного комплекту «Сходинки до інформатики. 3 клас».