Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  русский язык
  литература
  эстонский язык
  английский язык
  математика
  химия
  физика
  биология
  природоведение
  география
  социальные науки
  музыка
  трудовое обучение
  искусство
  Книги по супер-цене
    

     
 
Tagasi nimekirja

 
Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 5. klassile, 1. osa
 
 Anne Jänese, Antidea Metsa
V Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 152 lk
Värviskeem: värviline
Formaat: 20 x 25
Köide: pehme kaas
Ilmumisinfo: Ilmunud 2014
ISBN: 9789985034484
Kood: 6857
Hind koolidele: 9.44 + 9% km = 10.29 EUR

Koolibri ladu
Pärnu esindusx
Jõhvi esindusx
Tartu esindus
Rahva Raamat
Apollox
 

Täiendatud ja uuendatud eesti keele õppekomplekt vene õppekeelega kooli 5. klassile koosneb kaheosalisest õpikust, töövihikust, kahest CD-st ja õpetajaraamatust. Õppekomplektis arvestatakse ainekava nõudeid ning toetutakse õppijate varasemale keeleõppe kogemusele. Kommunikatiivse orientatsiooniga õpikus on tehtud olulisi muudatusi tagamaks kõigi ülejäänud osaoskuste arendamist. Kindlam on ainekavast lähtuv grammatikaõpe ning sellega tihedalt seostatavad keelendid. Põhirõhk asub liitsõnade ja muude nimisõnade moodustamisel, -ma ja -da– tegevusnime kasutamisoskuse arendamisel, käskiva ning tingiva kõneviisi, tegusõnade õige rektsiooni omandamisel, sihikindlalt tegeldakse nii seestütleva käände, tegusõnade lihtmineviku kui ka ajamäärustega jne. Kõneaine on eakohane ning juhib õpilasi vestlema huvitavatel teemadel nagu näiteks, mis võib teha kooliskäimise mõnusaks ja missugused on õpilaste mured kodus ja koolis, kuidas saab huvitavalt suvevaheaega veeta, sportida ja kuidas Eestimaa loodust eri aastaaegadel vaadelda.
Õpiku kaudu tutvutakse eesti lastekirjanike (Eno Raua, Ellen Niidu, Leelo Tungla; Aino Perviku jt ) loominguga ning käiakse raamatukogus; uus rubriik “Lugedes targemaks!” arendab õpilaste lugemisjulgust ja sõnaraamatu kasutamisoskust, teine rubriik, “Kes otsib, see leiab” juhib õpilasi õpikust välja – keelekeskkonda ja erinevatele meediakanalitesse. Endisest suurem tähelepanu on pööratud elektronposti kasutamisoskuste väljaarendamisele, õpilasi juhitakse ka Internetti ja õpetatakse eakohaseid kodulehekülgi otsima ning kasutama.
Õpiku iga teema lõpus on õppetund “Kordame”, õpiku lõpus aga laiendatud sisujuht.

 
 
 

Viited: