Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  UKRAINA ÕPIKUD
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
    

     
 
Tagasi nimekirja

 
Geograafia 9. klassile, 1. osa. Euroopa ja Eesti loodusgeograafia
 
 Andres Tõnisson
IX Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 108 lk
Värviskeem: värviline
Formaat: 20,5 x 28
Köide: pehme kaas
Ilmumisinfo: Ilmunud 2014
ISBN: 9789985034675
Kood: 5891
Hind koolidele: 8.99 + 9% km = 9.8 EUR

Koolibri ladu
Pärnu esindusx
Jõhvi esindusx
Tartu esindus
Rahva Raamatx
Apollox
 

9. klassi geograafiaõpiku rikkalikult skeemide ja fotodega illustreeritud 1. osa annab teadmisi Eesti ja Euroopa loodusgeograafiast. Õpiku ülesehitus on sama nagu 7. ja 8. klassi geograafiaõpikus. 9. klassi õpikus süvendatakse ja laiendatakse ka juba eelmistes klassides omandatud teadmisi, lõimides neid ainekavas küll otseselt puuduvate teemadega, et paremini mõista looduses esinevaid nähtusi ja protsesse kui tervikut. Õpikust leiame tuge elukestva õppe vajalikkusele ja võimalikele elukutsevalikutele (nt meteoroloogi või hüdroloogi elukutse); selgitatakse looduse kui terviksüsteemi olemust; viidatakse kliimamuutuste ning maavarade ammendumise võimalikele tagajärgedele; näidatakse inimese ja keskkonna, kultuurilise ja majandusliku arengu sõltumist kliimatingimustest ja -muutustest; tähelepanu all on ka tervise- ja keskkonnaohutuse teemad (mahepõllundus ja taimemürgid, põhjavee mõjutamine, endiste kaevandusalade taastamine jms).

Õpik jaotub kolmeks suuremaks peatükiks: „Euroopa ja Eesti asend, pinnamood ja geoloogia“, „Euroopa ja Eesti kliima“ ning „Euroopa ja Eesti veestik“. Iga peatüki lõpus on kokkuvõtlik lühiülevaade õpitust, ülesanded vajalike oskuste harjutamiseks ja kinnistamiseks, peatükis käsitletud mõistete ja kohanimede loetelu. Õpiku lõpus on lisadena ära toodud üldine mõistete sõnastik, kus on lisaks põhimõistetele selgitatud ka mitmeid teisi vajalikke mõisteid, ja geokronoloogiliste perioodide tabel.   

 
 
 

Viited: