Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
  LEIUNURK
    

     
 
Tagasi nimekirja

 
Füüsika VIII klassis. Õpetajaraamat OTSAS!
 
 Enn Pärtel
VIII Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 144 lk
Värviskeem: m-v
Formaat: 14,5 x 21,5
Köide: pehme köide
Ilmumisinfo: Ilmunud 2001
Kood: 2345

 
Õpetajaraamat “Intellektuaalset tegevust aktiviseeriva õpetamisstrateegia rakendamine füüsikaõppes” annab ülevaate õpilaste intellektuaalset tegevust aktiviseerivast strateegiast ja selle kasutamisest füüsika õpetamisel. Toodud on hulgaliselt võtteid, mille rakendamine viib õpilaste mõttetegevuse aktiviseerimisele füüsika õppimisel (ajurünnak, teadmiskategooriate moodustamine, küsimuste tahvel, märklugemine, küsimuste esitamine, täringumäng, mosaiik, Venni diagramm, mõistekaart, essee). Optika osas on toodud üksikasjalikud juhendid õppijakesksete tundide läbiviimiseks. Kogu VIII klassi materjal on lahti kirjutatud tundide kaupa. Õpetajaraamatus on toodud paljude töövihiku ülesannete vastused, kontrolltööde ülesannete vastused, õpikus toodud probleemülesannete vastuseid, ristsõnad, millest võib teha koopiaid; abimaterjal õpilastele küsimuste moodustamiseks.