Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
  LEIUNURK
    

     
 
Tagasi nimekirja

 
Lugemismapp Leo Lionni „Väike Sinine ja väike Kollane” juurde
 
 Koostanud Kaider Vardja ja Merike Vardja
III Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 88 lk
Värviskeem: m-v
Formaat: 21 x 29,7
Köide: pehme kaas
Ilmumisinfo: Ilmunud 2007
ISBN: 4741230007488
Kood: 4787

 

Lugemismapp sisaldab rohkesti põnevaid ülesandeid ja tööideid, mis arendavad laste lugemis-, kirjutamis-, kuulamis-, kõne- ja käelisi oskusi ning seostuvad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisega. Ülesanded on metoodiliselt mitmekesised, kõiki on ainetundides ka katsetatud. Kogumikust leiavad jõukohast materjali erisuguse õpieduga lapsed. Töömaterjal on loomuldasa lõimiv – mapis on ülesandeid, mida võib täita emakeele-, võõrkeele- või matemaatikatundides, loodus-, kunsti-, muusika-, usu- või arvutiõpetuse tundides.

Mapp on valminud Euroopa Komisjoni finantseeritava õppekasvatustöö-arendusliku projekti Comenius 1 ühistööna 2006/2007. õppeaastal. Ülesannete autoreiks on õpetajad Euroopa kaheksa riigi üheksast koolist. Osa ülesandeid tugineb Leo Lionni lasteraamatule „Väike Sinine ja väike Kollane” (eesti keeles ilmunud 2007) ja eeldab raamatu kasutamist, osa aga on sellest vaid inspireeritud ja täidetavad ilma raamatut lugemata-vaatamata. Mapp on mõeldud eeskätt 5–10-aastastele lastele ning sobib kasutamiseks lisaõppevahendina lasteaias ja algklassides.