Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
  LEIUNURK
    

     
 
Tagasi nimekirja

 
Kahekõne 1. 7. klassi kirjandusõpik
 
 Priit Kruus
VII Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 184 lk
Värviskeem: värviline
Formaat: 20,5 x 28
Köide: pehme kaas
Ilmumisinfo: Ilmunud 2011
ISBN: 9789985022894
Kood: 5939
Hind koolidele: 11.55 + 9% km = 12.59 EUR

Koolibri ladu
Pärnu esindus
Jõhvi esindus
Tartu esindus
Rahva Raamatx
Apollox
 

7. klassi õpiku märksõnad on järgmised.
Suhted eakaaslaste ja õpetajatega, üksiolek ja hirmud, poiste ja tüdrukute suhted, abivajaja ja aitaja, tõrjutus, piir oma ja võõra vahel: August Kitzbergi „Libahunt“, Oskar Lutsu „Kevade“, Aidi Valliku „Kuidas elad, Ann?“, Jüri Parijõgi „Teraspoiss“, Tanel ja Mihkel Tiksi „Ja kui teile siin ei meeldi...“, Valev Uibopuu „Janu“, Mehis Heinsaare „Kohtumine Taageperas“.
Minu juured, ajaloomälu, kangelaslikkus ja rahvusidentiteet: „Kalevipoeg“, Carl Robert Jakobson, Eduard Bornhöhe „Tasuja“, Andrus Kivirähki „Mees, kes teadis ussisõnu“, Kristjan Jaak Petersoni, Juhan Liivi, Lydia Koidula luule, muistend, regilaul, vanasõna ja muinasjutt, naljand ja anekdoot.
Mängulust ja sõnamängud: Andres Ehin, Hando Runnel, Jüri Üdi, Paul-Eerik Rummo, Doris Kareva, Jaan Pehk.
Kirjanduse põhiliigid ja põhimõisted (eepika, lüürika, dramaatika, romaan, jutustus, novell).

Õpikusari „Kahekõne” käsitleb kirjanduse lugemist kui dialoogi autoriga. „Kahekõne” abiga saab III kooliastme õpilane asuda vestlusse eesti ja maailmakirjanduse autoritega 19., 20., ja 21. sajandist. Uue ainekava põhiselt on kirjandusõppe esimeseks eesmärgiks õppida kirjanduse tõlgendamist. Õpikusari seab esikohale teksti, kõike ülejäänut (kirjandusajalugu, kirjaniku elulugu, poeetikat) õpitakse selle kaudu.
„Kahekõne” arvestab ka tänaste noorte sagedasi kokkupuuteid veebiga, lahti mõtestatakse interneti ja paberkandjal ilmuvate tekstide suhted. Õpiku ja töövihiku ülesannetes võimaldatakse õpilase loovusele laiemaid raame, eesmärk on vältida „õigeid” ja „valesid” vastuseid. Sealhulgas on põhirõhk põhjalikumal arutelul, lünk- ja tabelharjutused on jäetud poeetika õppimiseks. Õpikusarja soov on esile tõsta õpilast kui väljakujunevat lugejat, kel on oma eelistused ja iseseisev lugemispagas. Õpik pöördub pidevalt küsimustega õpilase (ja tunniolukorras klassi) poole, õhutades kaasamõtlemist, tärganud mõtete ja reaktsioonide sõnastamist, mis paneb
ka õpetaja aktiivsemasse rolli. Õpik on seega ka abivahend õpilas(t)e ja õpetaja vahelise dialoogi tekkimiseks.
„Kahekõne” autor on Priit Kruus, Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi emakeeleõpetaja ja Tallinna Ülikooli doktorant.

 
 
 

Viited: