Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
  LEIUNURK
    

     
 
Tagasi nimekirja

 
Füüsika käsiraamat
 
 Henn Voolaid, Kalev Tarkpea
 
 
 
Lehekülgede arv: 142 lk
Värviskeem: 2 värvi
Formaat: 16,5 x 23,5
Köide: kõva kaas
Ilmumisinfo: Esmatrükk, ilmunud 2002
ISBN: 9985-0-1352-2
Kood: 2631
Hind koolidele: 4.1 + 9% km = 4.47 EUR

Koolibri ladu
Pärnu esindus
Jõhvi esindus
Tartu esindus
Rahva Raamat
Apollox
 
Käsiraamatus on esitatud füüsika põhimõisted, nende definitsioonid ja seadused koos vastavate joonistega. Samuti on toodud peamised fundamentaalkonstandid ja muud füüsikalised suurused, mida läheb vaja ülesannete lahendamisel, laboritööde tegemisel ja mujal. Käsiraamatus on järgitud füüsika ainekava liigendust, kuid toodud materjal on laiem kui ainekavas esitatu.
Materjali esitus (definitsioonid, tähistused) on kooskõlas järgmiste gümnaasiumi füüsikaõpikutega: I.Peil. Füüsika X klassile. Mehaanika; J.Susi, L.Lubi. Füüsika X klassile. Soojusõpetus; K.Tarkpea. Füüsika XI klassile. Elekter ja magnetism; K.Tarkpea. Füüsika XI klassile. Elektromagnetism; H.Voolaid. Füüsika XI klassile. Optika; H.Käämbre. Füüsika XII klassile. Aatom, molekul, kristall; A.Ainsaar. Füüsika XII klassile. Relatiivsusteooria.Tuumafüüsika. Elementaarosakeste füüsika. Kasutatud on ka E.Pärteli põhikooli õpikute materjali. Käsiraamatu osad Mehaanika, Molekularfüüsika ja Optika on koostanud H.Voolaid, osad Elekter ja magnetism, Elektromagnetism ja Aine ehitus aga K.Tarkpea. Käsiraamat on mõeldud eelkõige gümnaasiumiõpilastele, kuid kindlasti saavad seda kasutada ka põhikooli õpilased ja kõik teised, kes tegelevad füüsika või teiste loodusteadustega. Raamatus kasutatakse põhiliselt SI ühikuid.

Käsiraamat ühildub hästi koolides enamlevinud füüsikaõpikute komplektiga. Seaduste sõnastused, suuruste määratlused, tähised, suurelt osalt ka joonised on samad. See hõlbustab tunduvalt käsiraamatu kasutamist õppetöös.

Käsikirja on retsenseerinud Henn Pärtel ja Venda Paju.

Üleriigiline füüsika ainenõukogu soovitab kasutada füüsika õpetamisel lisamaterjalina.