Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
  LEIUNURK
    

     
 
 
Füüsika XI klassile, 1. osa. Elekter ja magnetism
 
 Kalev Tarkpea
XI Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 152 lk
Värviskeem: värviline
Formaat: 16,5 x 23,5
Köide: pehme köide
Ilmumisinfo: Ümbertöötatud trükk, ilmunud 2003
ISBN: 9985-0-1431-6
Kood: 2787
Hind koolidele: 7.04 + 9% km = 7.67 EUR

Koolibri ladu
Pärnu esindus
Jõhvi esindus
Tartu esindus
Rahva Raamat
Apollox
 

Käesoleva õpiku kirjutamisel on lähtutud tõdemusest, et mitte ükski õpik ei suuda täielikult asendada füüsikaõpetaja elavat sõna ja hästi korraldatud demonstratsioonkatset. Õpik ja õpetaja jutt peavad kattuma vaid kõige olulisemas (seadused, mõisted, ühikud). Seetõttu on õpikus ka hoidutud füüsikakabineti inventari ja selle kasutamisvõimaluste kirjeldamisest. Vektorsuuruste tähiseid valemites (F, E, B jne.) tuleb mõista kui vastavate vektorite pikkusi. Pikkuse negatiivsus tähendab aga seda, et vaadeldav vektor on suunatud vastupidiselt kokkuleppelisele positiivsele suunale.

Õpetajale peab jääma vabadus otsustada, kui ulatuslikult ta antud õpikut kasutab, et oma kooli tasemele vastavas mahus täita füüsika õppeprogrammi nõudmisi. Mustas kirjas esitatud tekst kajastab programmi põhimaterjali, sinises kirjas on toodud elektrifüüsika rakendused ja põhimaterjali edasiarendused. Need on mõeldud õpilastele, kellel on elektrinähtuste vastu sügavam huvi. Punktide lõpus toodud probleemide lahendused ei ole reeglina tekstist vahetult välja loetavad. Lahenduse leidmine eeldab iseseisvat mõttetööd.

Käesolev õpik, nagu iga teinegi, kajastab autori arusaama kirjeldatavatest nähtustest. See aga ei pruugi olla ainuõige. Kõik märkused ja ettepanekud on teretulnud aadressil: 51010 Tartu, Tähe 4.

Autor on tänulik kõigile headele kolleegidele, sealhulgas füüsikaõpetajaile, kes õpiku valmimisele nõu ja jõuga kaasa on aidanud. Eriti tahaks tänada Koit Timpmanni, Enn Pärtelit ja prof. Hannes Tammetit, kes võtsid vaevaks käsikirjaga tutvuda ning väärtuslikke parandusettepanekuid teha. Kõige suurem tänu kuulub aga dots. Henn Voolaiule, kelle nõuanded on olnud autorile pidevaks toeks ja abiks.