KOOLIBRI
Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  русский язык
  литература
  эстонский язык
  английский язык
  математика
  химия
  физика
  биология
  природоведение
  география
  социальные науки
  музыка
  трудовое обучение
  искусство
  Книги по супер-цене
    

     
 

  Sõnajalaõis. Gümnaasiumi eesti keele kui teise keele õpik, 1. osa. B2.1 
 Mare Kitsnik 
 Gümnaasiumi eesti keele kui teise keele õppekirjanduse sari koosneb kolmest õppekomplektist. Igasse õppekomplekti kuulub kaheosaline õpik ja töövihik. Õppekomplektide sarja loomisel lähtutakse kommunikatiivse keeleõppe ja aktiivõppe põhimõtetest, eesti keele kui teise keele uuendatavast ainekavast ja Euroopa keeleõppe raamdokumendi tasemekirjeldustest. Õppekomplektid on loogilise ülesehitusega, Loe edasi! 
  
  Sõnajalaõis. Gümnaasiumi eesti keele kui teise keele õpik, 2. osa. B2.2 
 Mare Kitsnik 
 Esimese õppekomplekti teine osa on tasemel B2.2. Selles jätkatakse esimesest osast tuttavaks saanud töötamist aktiivsete ja improvisatsiooniliste meetodite järgi, kuid tekstid, sõnavara ja grammatika on nõudlikumad. Õppekomplektis on kolm suurt peatükki: 1. Magus ja soolane (toitumine ja tervis), 2. Kastist välja! (tehnika ja leiutamine), 3. Kes on kõige targem? (haridus ja teadus). Igas peatükis on mitu alateemat, mis on omavahel loogiliselt seotud. Igas peatükis on huvitavad autentsed lugemistekstid, Loe edasi! 
  
 Жили-были. Учебник-хрестоматия для 6 клacca, часть 1 
 Ирина Логвина, Светлана Минакова 
 Новый учебник-хрестоматия разработан в соответствии с требованиями Государственной программы обучения. Он является продолжением учебника по литературе «Жили-были» для 5 класса: имеет такую же структуру; реализует идею изучения литературы от мифов к фольклору, от фольклора к литературе; способствует использованию интернет-ресурсов для решения познавательных задач; содержит необходимые виды работ по развитию речи; даёт возможность организовать групповую, парную, исследовательскую деятельность учащихся, работу по аудированию и интегрировать литературу с другими предметами.Loe edasi! 
  
 Математикa. Проверочные работы для 3 класса 
 Кайе Кубри, Ану Палу, Марика Варес 
 Сборник включает в себя 19 небольших и 4 больших блока заданий, а также тесты на 3-х минутные устные вычисления. Работы позволят учителю проследить динамику усвоения материала.Loe edasi! 
  
 Teele. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 6. klassile, 1. osa 
 Pille Pipar 
 6. klassi õppekomplekt „Teele” on kirjutatud mõeldes õpilastele – et nad saaksid rääkida, lugeda, kirjutada ja kuulata. Kõike seda eakohastel igapäevastel teemadel, eesmärgiga suunata Loe edasi! 
  
 Математика. Учебник для 10 класса. Узкий курс 
 Леа Лепманн, Тийт Лепманн, Калле Вельскер 
 Как по содержанию, так и по уровню сложности учебник содержит материал узкого курса математики и соответствует требованиям Государственной программы обучения для гимназии. Весь материал учебника является для учащихся обязательным. По сравнению с прежним учебником авторов теоретическая часть данного издания существенно упрощена как по содержанию, так и по языку изложения, также добавлены простейшие упражнения и прикладные задачи (задачи значительно обновлены). Данный учебник для 10 класса состоит из трех разделов узкого курса: 1. Числовые множества. Выражения. Уравнения и неравенства. 2. Тригонометрия.Loe edasi! 
  
 Математика. Учебник для 11 класса. Узкий курс 
 Леа Лепманн, Тийт Лепманн, Калле Вельскер 
 Как по содержанию, так и по уровню сложности учебник содержит материал узкого курса математики и соответствует требованиям Государственной программы обучения для гимназии. Весь материал учебника является для учащихся обязательным. По сравнению с прежним учебником авторов теоретическая часть данного издания существенно упрощена как по содержанию, так и по языку изложения, также добавлены простейшие упражнения и прикладные задачи (задачи значительно обновлены).Loe edasi! 
  

 

 

 

 

 

Viimati uuendati 15.10.2021 - 14:48