KOOLIBRI
Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
  LEIUNURK
    

     
 
 
 II Klass
 Kirjaleht.  Koolibri 8 lk
 
 III Klass
 Ilus emakeel. 3. klassi eesti keele töövihik. 2. osa.  Elma Künnapas, Tiiu Kiveste 96 lk
 Lugemismapp Leo Lionni „Väike Sinine ja väike Kollane” juurde.  Koostanud Kaider Vardja ja Merike Vardja 88 lk
 
 V Klass
 Pilk ajalukku. 5. klassi ajalooõpik.  David Vseviov 224 lk
 
 VIII Klass
 Твой собеседник 1. Учебник русского языка для 8 класса.  Antidea Metsa 288 lk
 
 IX Klass
 Страницы русской истории.  Виктор Иванов 72 lk
 Твой собеседник 2. Рабочая тетрадь по русскому языку для 9 клacca.  Antidea Metsa, Ljubov Titova 80 lk
 Pea aru! Lugemis- ja kirjutamisülesandeid põhikooli vanemale astmele.  Merike Vardja 64 lk
 
 X Klass
 Teksti- ja kõneõpetus. Gümnaasiumi eesti keele õpik.  Maaja Hage 144 lk
 Teksti- ja kõneõpetus. Gümnaasiumi eesti keele töövihik.  Maaja Hage 96 lk
 
 XI Klass
 Inimene, ühiskond, kultuur II. Kesk- ja varauusaeg.  Helmut Piirimäe 272 lk
 
 XII Klass
 Uuem vene kirjandus.  Irina Belobrovtseva 192 lk
 
 Määramata
 France et Benelux.  Autorite kollektiiv 1 lk
 Nutikate emakeeleülesanded.  Toom Õunapuu 104 lk
 Regivärsist netinaljadeni. Sissejuhatus rahvaluulesse.  Merili Metsvahi, Ülo Valk 200 lk
 Regivärsist netinaljadeni. Tekstiantoloogia.  Risto Järv, Taive Särg 232 lk


Viimati uuendati 24.01.2022 - 18:11