KOOLIBRI
Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
  LEIUNURK
    

     
 
Kommentaarid/probleemid: Kadri Rahusaar
 
 III Klass
 eKeel 3.1.  Koolibri
 eKeel 3.2.  Koolibri
 Ilus emakeel. 3. klassi eesti keele digiõpik, 1. osa.  Elma Künnapas, Tiiu Kiveste
 Ilus emakeel. 3. klassi eesti keele digiõpik, 2. osa.  Elma Künnapas, Tiiu Kiveste
 Ilus emakeel. 3. klassi eesti keele õpetajaraamat.  Elma Künnapas, Tiiu Kiveste 88 lk Metoodiline
 Ilus emakeel. 3. klassi eesti keele õpiku ja töövihiku kuulamisülesanded.  Elma Künnapas, Tiiu Kiveste
 Ilus emakeel. 3. klassi lugemisülesanded.  Ilotana Haalen, Katrin Tuul, Marget Indov 28 lk
 Loe ja mõista. Töö teabetekstidega.  Ene Riis, Raina Rääp, Raina Tiidovee 72 lk
 Õigekirja töövihik. 3. klass.  Tiiu Puik 96 lk
 
 IV Klass
  Sinasõprus keelega. 4. klassi eesti keele õpik.  Helin Puksand, Reet Bobõlski 208 lk
  Sinasõprus keelega. 4. klassi eesti keele töövihik. 1. osa.  Helin Puksand, Reet Bobõlski 72 lk
  Sinasõprus keelega. 4. klassi eesti keele töövihik. 2. osa.  Helin Puksand, Reet Bobõlski 88 lk
 Lihtne lugemine. Lugemisoskust arendavaid ülesandeid põhikoolis.  Merle Ojamets 80 lk
 Muusika kasutusvõimalusi eesti keele ja kirjanduse tundides.  Veronika Mitting 32 lk
 Sinasõprus keelega. 4. klassi eesti keele digiõpik, 1. osa.  Helin Puksand, Reet Bobõlski
 Sinasõprus keelega. 4. klassi eesti keele digiõpik, 2. osa.  Helin Puksand, Reet Bobõlski
 Sinasõprus keelega. 4. klassi eesti keele kontrolltööd.  Helin Puksand, Reet Bobõlski 64 lk
 Viie minuti ülesanded.  Merle Ojamets 40 lk
 Väike hea mõte.  Reet Bobõlski 96 lk
 
 V Klass
  Koma. 5. klassi eesti keele kontrolltööd.  Helin Puksand, Reet Bobõlski 64 lk
  Koma. 5. klassi eesti keele õpik.  Helin Puksand, Reet Bobõlski 136 lk
  Koma. 5. klassi eesti keele töövihik, 1. osa.  Helin Puksand, Reet Bobõlski 72 lk
  Koma. 5. klassi eesti keele töövihik, 2. osa.  Helin Puksand, Reet Bobõlski 56 lk
 Koma. 5. klassi eesti keele digiõpik.  Helin Puksand, Reet Bobõlski
 Loovus. Võtteid loovuse arendamiseks eesti keele ja kirjanduse tundides.  Maarika Lips, Ülle Mäekivi 56 lk
 
 VI Klass
  Punkt. 6. klassi eesti keele kontrolltööd.  Helin Puksand, Reet Bobõlski 56 lk
  Punkt. 6. klassi eesti keele õpik.  Helin Puksand, Margit Ross, Reet Bobõlski 144 lk
  Punkt. 6. klassi eesti keele töövihik, 1. osa.  Helin Puksand, Margit Ross, Reet Bobõlski 72 lk
  Punkt. 6. klassi eesti keele töövihik, 2. osa.  Helin Puksand, Margit Ross, Reet Bobõlski 64 lk
 Kuula, mõtle, kirjuta.  Helin Puksand, Reet Bobõlski 72 lk
 Meediatekstid. Lugemisülesandeid II kooliastmele. 2. vihik.  Helin Puksand, Reet Bobõlski 64 lk
 Punkt. 6. klassi eesti keele digiõpik.  Helin Puksand, Margit Ross, Reet Bobõlski
 Tähtpäevad ja tavad. Lugemisülesandeid II kooliastmele.  Helin Puksand, Reet Bobõlski 64 lk
 
 VII Klass
  Peegel 1. 7. klassi eesti keele töövihik.  Helin Puksand, Reet Bobõlski 120 lk
 Asjalik lugemine. Teabetekstide lugemise ülesandeid põhikooli viimases astmes.  Merle Ojamets 56 lk
 Kuula, mõtle, kirjuta 2.  Helin Puksand, Reet Bobõlski 80 lk
 Peegel 1. 7. klassi eesti keele digiõpik.  Helin Puksand, Reet Bobõlski
 Peegel 1. 7. klassi eesti keele kontrolltööd.  Helin Puksand, Reet Bobõlski 48 lk
 Peegel 1. 7. klassi eesti keele õpik.  Helin Puksand, Reet Bobõlski 128 lk
 
 VIII Klass
  Peegel 2. 8. klassi eesti keele õpik.  Helin Puksand, Reet Bobõlski 136 lk
  Peegel 2. 8. klassi eesti keele kontrolltööd.  Helin Puksand, Reet Bobõlski 48 lk
  Peegel 2. 8. klassi eesti keele töövihik.  Helin Puksand, Reet Bobõlski 120 lk
 
 IX Klass
 Peegel 3. 9. klassi eesti keele kontrolltööd.  Helin Puksand, Reet Bobõlski 48 lk
 Peegel 3. 9. klassi eesti keele õpik.  Helin Puksand, Margit Ross, Reet Bobõlski 152 lk
 Peegel 3. 9. klassi eesti keele töövihik.  Helin Puksand, Margit Ross, Reet Bobõlski 128 lk
 
 X Klass
 Argumendi jõud. Nõuandeid arutleva kirjandi kirjutamiseks.  Merle Kaldjärv 96 lk
 Argumendi jõud. Töövihik.  Merle Kaldjärv 72 lk
 Gümnaasiumi eesti õigekeele vihik.  Aili Kiin, Alli Lunter 96 lk
 Johannes 1. Gümnaasiumi eesti keele õpik.  Helin Puksand, Margit Ross 152 lk
 Johannes 1. Gümnaasiumi eesti keele töövihik.  Helin Puksand, Margit Ross 120 lk


Viimati uuendati 15.10.2021 - 14:48