Andekas laps | KOOLIBRI
Switch to English version

Menyy
  Ajalugu
  Biograafiad
  Filosoofia ja ühiskond
  Hobid ja vaba aeg
  Ilukirjandus
  Kokaraamatud
  Kunst
  Lasteraamatud
  Loodus ja tehnika
  Muusika
  Nõuanderaamatud
  Reisiraamatud
  Sõnaraamatud ja keeleõpe
  LEIUNURK
         
 
Tagasi nimekirja

 
Andekas laps
 
 Inge Unt
 
 
 
Lehekülgede arv: 112 lk
Värviskeem: m-v
Formaat: 16,5 x 23,5
Köide: pehme köide
Ilmumisinfo: Esmatrükk; ilmunud 2005
ISBN: 9985-0-1620-3
Kood: 3539
Hind koolidele: 4.6 + 9% km = 5.01 EUR

Koolibri ladux
Pärnu esindusx
Jõhvi esindusx
Tartu esindusx
Rahva Raamatx
Apollo
 
Raamat annab populaarses käsitluses ülevaate andekusega seotud psühholoogilistest ja pedagoogilistest probleemidest, toetudes olulisemale sellealasele teaduslikule kirjandusele. Tema adressaadiks on õpetajad ja lapsevanemad, lisalektüüriks peaks ta sobima ka õpetajakoolitust saavatele üliõpilastele, samuti õpetajate täiendkoolituses ning lastevanemate mitmekesistel kursustel.

Raamat koosneb 6 peatükist. Esimeses antakse väike ülevaade andekuse probleemi ajaloost, selgitatakse andekuse mõistet ning temaga seotud kahe põhiomaduse – intelligentsuse ja loovuse olemust. Sellele lisandub annete liikide käsitlus. Kirjeldatakse ka  andekale lapsele iseloomulikke tunnuseid.  Teine peatükk jätkab andekusega seotud üldiste probleemide vaatlemist: nendeks on andekuse kujunemise faktorid (pärilikkus, keskkond, kasvatus), soolised eripärad andekuses, lisaks esitatakse mõned andekust iseloomustavad mudelid. Kolmas peatükk on pühendatud andekuse diagnoosimisele e. kindlaksmääramisele. Kirjeldatakse diagnoosimeetodeid nende mitmekesisuses, sealjuures kirjeldatakse muudatusi, mis nendes meetodites on 20. sajandi jooksul toimunud.

Neljas peatükk viib lugeja kooli ja koolivälistesse asutustesse. Andeka lapse kohtlemise lähtepunktiks on siin õpetuse individualiseerimise teooria ja praktika. Antakse ülevaade individualiseerimise põhivormidest – õpetamisest homogeenses rühmas (kuhu õpilased on koondatud selle alusel, et nad on mingite omaduste poolest sarnased) ja heterogeenses rühmas (mis koosneb väga erinevatest õpilastest), neile vormidele lisandub õppe läbimine individuaalselt erinevas tempos.

Viies peatükk on pühendatud õpetajale ja lapsevanemale kui lapse annete arengu kõige tähtsamatele toetajatele. Vaadeldakse, mida nemad võiksid ja peaksid tegema lapse annete väljaarenemise heaks. Ja lõpuks kuuendas peatükis püütakse lahti mõtestada seda, miks küll võib andekat inimest tabada ebaõnn.

Selle raamatu autor on uurinud aastakümnete jooksul õpetuse individualiseerimist, see viiski teda andekate laste probleemi juurde. Ja selle viimasega on tegeldud ca 15 aastat.
 
 
 

Lisaks: