Füüsika XII klassile. Aatom. Molekul. Kristall. Õpetajaraamat | KOOLIBRI
Switch to English version

Menyy
  näita klasside kaupa:
  1. klassi komplekt
  üldõpetus
  eesti keel
  kirjandus
  inglise keel
  saksa keel
  itaalia keel
  prantsuse keel
  vene keel
  matemaatika
  loodusõpetus
  geograafia
  keemia
  füüsika
  bioloogia
  ajalugu, filosoofia
  inimeseõpetus
  ühiskonnaõpetus
  tööõpetus
  muusika
  kunstiõpetus
  sport
  ülddidaktika
  DIGIÕPIKUD
  LEIUNURK
         
 
Tagasi nimekirja

 
Füüsika XII klassile. Aatom. Molekul. Kristall. Õpetajaraamat
 
 Henn Käämbre
XII Klass
 
 
 
Lehekülgede arv: 86 lk
Värviskeem: m-v
Formaat: 14 x 21
Köide: pehme köide
Ilmumisinfo: Esmatrükk, ilmunud 2002
Kood: 2422

 

Käsiraamat õpetajale, kes kasutab gümnaasiumi V füüsikakursuse (Aine ehitus) läbivõtmisel Henn Käämbre õpikut Aatom. Molekul. Kristall. Õpetajaraamat sisaldab:
- Õpiku koostamise üldpõhimõtete ja püstitatud eesmärkide selgituse.
- Metoodilisi näpunäiteid ja autori kaalutlusi iga õppetüki käsitlemiseks.
- Näpunäiteid ja abitekste kursuse lühendatud alternatiivkäsitluseks, kui vähene tundide arv selleks sunnib.
- Lühikäsitluse füüsikaülesannete lahendamise strateegiast.
- Õpikus toodud ülesannete lahendusi ning täiendavaid ülesandeid koos lahendustega.
- Valiku teste koos vastustega ning kinnistamis- ja kordamisküsimusi.
- Näpunäiteid kursuse võimalikuks näitlikustamiseks ja arvutitehnika kasutamiseks.
- Õpikus mainitud tippfüüsikute lühikesi elulugusid ja nendega seotud lõbusaid seiku.
- Aatomi- ja kvantfüüsika kronoloogia kõrvutatuna Eesti ja üldajaloo sündmustega.
- Õpikus kasutatud oskussõnade inglis- ja venekeelsete vastete lühisõnastiku.
- Tabeli, mis näitab paljude füüsikavalemeis üldkasutatavate sümbolite pärinemist vastavate ladina sõnade esitähtedest.
- Koondkokkuvõtte kursuse põhivarast.
- Soovitusi täiendlugemiseks ärksamatele õpilastele.
- Ekskursioonide sihtpaikade soovitusi ja kontaktandmeid.

SISUKORD

Eessõna  
Aadresse, mis võiksid huvi pakkuda 
Sissejuhatuseks  
Valemitest ja terminitest  
Väike tuletussõnastik
Ülesannetest  
Näpunäiteid õpilastele ülesannete lahendamise strateegiast 
Ülesannete lahendusi   
Lisaülesandeid    
Biograafiaid     
Laseri leiutamisloost  
Nipet-näpet   
Ääremärkusi peatükkidele  
Kordamisküsimusi        
Lünktestid        
Valiktest                
Õpikus märgatud trüki- jm vigu   

EESSÕNA

Siinpakutu tahab olla abiks füüsikaõpetajatele, kes on 12. klassi füüsikakursuse läbivõtmisel otsustanud aluseks võtta minu koostatud õpiku (H.Käämbre, Füüsika XII klassile. Aatom, molekul, kristall. Tallinn, Koolibri, 1998; venekeelses tõlkes sama kirjastuse väljaandel, 2000).

Õpetajaraamat sai teoks suuresti tänu minu kohtumistele füüsikaõpetajatega Tartus, Põltsamaal ja Tallinnas peale mu õpiku ilmumist ja nende nõuandel. Väljendati soovi, et annaksin õpikus toodud ülesannete lahendused, lisaksin kordamisküsimused, pakuksin  materjali õpikus nimetatud teadlaste biograafiate valgustamisel, annaksin metoodilisi näpunäiteid raskemate kohtade läbimiseks jne. Kõike seda ongi käesolevas püütud teha.

Mitmed kohtumistest osavõtjad heitsid õpikule ette, et selles toodud materjali omandamine käib osale õpilastest üle jõu ning raske on seda ette nähtud tundide arvuga läbi võtta.

Tõsi on see, et tegemist on kooli füüsikakursuse ühe raskeima osaga. Siin puututakse kokku sellega, millest meil tavakogemus puudub ja mille vastu igapäevaelus kujunenud mõtte- ja kujutlusmallid tihti lausa raevukalt protesteerima ärgitavad. Püüdsin küll omalt poolt teha kõik, et materjali õppureile võimalikult suupäraseks teha, kuid üritades siiski anda pilti kõigest, mida õppekava ette näeb. Praeguseks on olukord tunduvalt muutunud, sest on ilmunud mitmeid sama füüsikaosa käsitlevaid õpikuid teistelt autoritelt (nt. Gunnar Karu, Füüsika lühikursus gümnaasiumile V. Aine ehitus. Tallinn, Koolibri, 1999; Ülo Ugaste, Füüsika gümnaasiumile III. Aine ehitus, kosmoloogia, nüüdisaegne maailmapilt. Tallinn, Avita, 2000). Seega võib kool ja õpetaja valida just temale sobiva esitusviisi ja raskusastmega õpiku ega ole seotud ühe, monopoolsega.

On ilmunud ka ülesannete kogusid, millest leiab terve rea ülesandeid füüsikakursuse käesoleva osa omandamise kontrolliks (nt Märt Kask, Madis Reemann, Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile. Tallinn, Koolibri, 1997; Erna Paju, Venda Paju, Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile. Tallinn, Koolibri, 2000). Kase ja Reemanni kogust sobivad koos selle raamatuga kasutamiseks ülesanded 15.1 – 15.20, Pajude kogust – 23.1 – 23.22 ja 24.1 – 24.24.

Mõningaid põhimõtteid, mida järgisin õpikut koostades, olen visandlikult tutvustanud juba varem (vt. Õpetajate Leht nr 38, 6. nov. 1998, lk. 13 ja nr. 39, 13. nov. 1998, lk. 14). Järgnevas peatun neil veel kord üksikasjalikumalt.

Lõpuks tahaksin nii õpetajatele kui ka erksamatele õpilastele lisalugemisena soovitada käesoleva ainelõigu juurde ameerika professori Robert H. Marchi raamatut Füüsika võlu (originaalis Physics for Poets), mis eestikeelses tõlkes Ilmamaa kirjastusel 2000. aasta lõpul välja tuli. Käsitletava õpiku materjaliga seostuvad sellest raamatust otseselt peatükid 13 – 18.